COMUNICACIÓ INTERNA I FORMACIÓ

Ja sabem que la comunicació interna crea equip. Però ¿ coneix els rols de cada membre de la seva empresa? És possible adaptar-los per obtenir un major rendiment?
Conèixer els elements que no funcionen en la cohesió de l’equip és fonamental per dissenyar un pla de millora.
Analitzem els fluxos de comunicació interna, potenciem l’equip.
Dissenyem el pla de formació més adequat per a consolidar l’organització a mitjà i a llarg termini.

   SERVEIS DE FORMACIÓ

Dissenyem el pla de formació més adeqüat per a consolidar l’organització a mitjà i a llarg termini.

   COMUNICACIÓ INTERNA

Analitzem els fluxos de comunicació interna per a potenciar l’equip.

Tornar a la Home